Galvanisk skille. Unngå brann

Dobbelklikk på bildet for å se det i full størrelse

Zoom ut
Forstørre

Flere visninger

Galvanisk skille. Unngå brann

Varekode:EAT64

Tilgjengelighet: På lager

kr 75,00

Tilgjengelighet: På lager

Details:

Beskytt Din Flatskjerm-Tv Mot Brann

Detaljer

Beskytt Din Flatskjerm-Tv Mot Brann. Galvanisk skille. Inneholder Galvanisk skille med F-tilkobling + adaptere til Koaksialkabel. Kilde: Post- og Teletilsynet (PT) www.npt.no Brannfare ved tilkopling av flatskjerm-TV og PC med TV-kort til kabel-TV-nett Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har tidligere bedt eiere av flatskjerm-TV koplet til kabel-TV-nett om å bruke en antennekabel med galvanisk skille mellom flatskjerm-TV og kabel-TV-nett. Dette var resultatet av et møte mellom Post- og teletilsynet (PT), DSB og brunvarebransjen. Denne informasjonen er ment å forklare bakgrunnen for hvorfor bruk av en slik antennekabel er viktig. Nedenfor er også gjengitt et par eksempler på hvordan jordfeil i elektrisitetsnettet genererer jordstrømmer i kabel-TV nettet. Hvorfor er problemet oppstått? Problemet er oppstått med introduksjonen av flatskjerm-TV-er. De fleste plasma/LCD-TV-er som omsettes i Norge blir produsert med jordet stikkontakt uten at det inne i apparatet er galvanisk isolasjon mellomelektrisitetsnettets jord i og jord i kabel-TV-kontakten. Sikkerhetsmessig omtales slike TV-apparater som klasse I fordi de kun har et lags isolasjon mellom strømførende deler og jord i elektrisitetsnettet. Slike apparater skal ifølge produsentens brukerveiledning, tilkobles jordet stikkontakt. Spesielt er dette viktig der TV-apparatet er i rom med tilgjengelige metalliske jordede installasjoner, for eksempel radiatorer eller annet elektrisk utstyr som er jordet. Settes et TV-kort inn i en PC, vil en få samme forhold fordi en PC som oftest er klasse I apparat. Når slike TV-apparater er tilkoblet jordet stikkontakt og det oppstår jordfeil i elektrisitetsnettet, kan antennekabelen (kabel mellom TV-apparatet og TV-kontakten i veggen) utilsiktet fungere som jordledning for det elektriske anlegget. Antennekabelen er ikke beregnet for å tåle de jordstrømmer som kan oppstå i slike tilfelle, og brann kan oppstå. Hvorfor var det ikke et problem tidligere? Dette var ikke noe problem tidligere fordi TV-apparatene med katodestrålerør ble omsatt i Norge (og Skandinavia) med ujordede stikkontakter (støpsel uten jord, f.eks. flate Europlugger). Det vil si at det alltid var galvanisk isolasjon mellom elektrisitetsnettets jord og jord i kabel-TV-nettet. Det er altså ikke ført beskyttelsesjord (elektrisitetsnettets jord) inn i apparatet. Det vil heller ikke være et problem med flatskjerm-TV-er dersom det inne i TV-apparatet er et galvanisk skille mellom elektrisitetsnettets jord og jord i kabel-TV-kontakten. Slike TV-apparater omtales sikkerhetsmessig som klasse II-utstyr og er merket med . Hva kan gjøres for å redusere problemet? Problemet kan enten løses a) i TV-apparatet, b) i antennekabelen, c) i elektrisitetsnettet der feilen oftest oppstår eller d) i kabel-TV-nettet som påvirkes. TV-apparater som sikkerhetsmessig omtales som klasse II-utstyr og er merket med , kan benyttes. DSB og PT har i fellesskap funnet ut at galvanisk skille i antenne­kabelen (kabel mellom TV-apparatet og TV-kontakten i veggen) er metoden som raskest kan implementeres. Installasjon av et galvanisk skille i kabel-TV-nettet vil ha samme effekt, men er mer tidkrevende å gjennomføre. Installasjon av jordfeil­brytere i den elektriske installasjonen (230V-anlegget) kan i mange tilfelle være et effektivt tiltak. For ytterligere informasjon om jordfeilbrytere, ta kontakt med DSB. Hvorfor bruke TV-apparater i klasse II () ? Slike apparater har i tillegg til isolasjon mellom elektrisitetsnettets jord og jord i kabel-TV-nettet et ytterligere lag isolasjon mellom strømførende deler og deler som kan berøres. Klasse II-apparater er med andre ord dobbeltisolerte. Et galvanisk skille vil hindre at feilstrømmer i det elektriske anlegget finner en utilsiktet vei gjennom TV-apparatet og kabel-TV-nettet. En kan med andre ord si at en forsøker å holde feilen i det systemet der den ble generert. I Norge er det fordelaktig med dobbelt­isolerte apparater fordi vårt strømfordelingssystem hovedsakelig er et IT-system. I feilsituasjoner kan et IT-system ha full nettspenning mellom en fase og jord. For å sikre at norske TV-brukere har samme grad av beskyttelse som resten av verden, er det derfor viktig å bruke dobbeltisolert utstyr. Hvordan virker galvanisk skille i antennekabelen? Et galvanisk skille i antennekabelen vil hindre at feilstrømmer i det elektriske anlegget finner en utilsiktet vei gjennom TV-apparatet og kabel-TV-nettet. Det galvaniske skille virker slik at TV-signalene passerer, mens strømmen pga. jordfeilen, stoppes. Jordstrømmen er av en slik størrelse at den representerer brannfare. Selv om jordstrømmen stoppes, vil feilen fortsatt være tilstede, og full nett­spenning vil bli liggende over dette galvaniske skille. Det representerer berøringsfare dersom det galvaniske skille ikke er isolert

Produkttagger

Bruk mellomrom for å skille tagger. Omgi setninger med apostrof (').